torsdag 18 september 2008

Exhibition


Coming soon Solo Exhibition at Skånekraft in Lund
Working glazing the last pieces for the exhibition at Skånekraft.
making Floaters and Sprinklers in various colours

Process:
Jag prövar mig fram, det ena leder till det andra. Ställer mig frågan hur blir det om jag gör så här?
En platt perforerad Rundel välvs till Svävare. Jag undersöker välvningens form.
I tanken vänder jag Svävarens form ut och in och Strilarna påbörjas.
De perforerade mönstret på en Rundel rätas ut förstoras och blir ett Band.
Ett Band som jag böjer blir en Port.
Ett hål blir en pöl av glasyr.

The process:
I am trying out, one thing leads to another. Asking my self what will become if I do like this?
A flat perforated Rounded piece turns into a Floater. I investigate the Floater arched.
In my thought I twist the Floater outside in and the work with Sprinklers starts.
The perforated pattern on one Rounded flattens out gets enlarged and becomes a Ribbon.
A Ribbon I bend into an Arch. A hole becomes a pond.Svävarna:
”Jag vill att de skall uttrycka lätthet och ge en svävande känsla där de hänger på väggen.
Den krackelerade torra glasyren förstärker intrycket av skörhet. Ljuset är viktigt och skuggorna som bildas är också betydelsefulla, förgängliga och föränderliga.”
Floaters:
I want them to express ease and give a floating feeling placed on the wall.
The crackeling dry glaze reinforce the impression of fragility. Light is important and the shadows is also of importance, transient and changing.

Strilarna:
Jag ville hitta en form som var i rörelse, som liksom fortsatte i bägge riktningarna.
Som i sin form var en slags motsats till svävarna men ändå uttryckte lätthet och ljus.
Sprinklers:
Spreading ease and light

Band:
Mönsterbitar, förstorade utsnitt av perforerade Rundlar som rätats ut och sedan utvecklats.
Ribbons:
Pieces of pattern enlarged and streched.

Bågarna:
Böjde ett band och vips var det en port.
En öppning en skiljelinje, en övergång från ett till ett annat, där man släpper taget där allt kan hända.
Arches:
A bowed Ribbon becomes an Arch.

Inga kommentarer: